29/2005 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
ikona P
Číslo předpisu 29/2005 Sb. m. s.
Částka 15
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 10. 4. 2002
Rozeslán dne 4. 3. 2005
Platnost od 1. 7. 2004
Účinnost od 19. 3. 2005
Provádí předpis 115/2001 Sb. m. s.
Anotace

Nový prováděcí předpis k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, která byla publikována pod č. 115/2001 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2001 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice.
Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 10. dubna 2002.
S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval.
Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 24. září 2003.
Dodatkový protokol vstoupil v platnost dne 1. července 2004.
Tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.