299/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
ikona P
Číslo předpisu 299/2001 Sb.
Částka 114
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 7. 2001
Rozeslán dne 22. 8. 2001
Platnost od 22. 8. 2001
Účinnost od 22. 8. 2001
Platnost do 10. 1. 2013
Ruší předpis 384/2000 Sb.
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Novelizován předpisem 398/2002 Sb., 152/2004 Sb., 325/2006 Sb., 118/2009 Sb., 310/2009 Sb.
Zrušen předpisem 468/2012 Sb.