9/1990 Sb. - Zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění zákona č. 60/88 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR a zákona č. 173/89 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vlády ČSR
ikona P
Číslo předpisu 9/1990 Sb.
Částka 3
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) zákonné opatření předsednictva ČNR
Přijat dne 12. 1. 1990
Rozeslán dne 12. 1. 1990
Platnost od 12. 1. 1990
Účinnost od 12. 1. 1990
Novelizuje předpis 2/1969 Sb.
Novelizován předpisem REG 901002