53/2022 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
ikona P
Číslo předpisu 53/2022 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 3. 2022
Rozeslán dne 15. 3. 2022
Platnost od 15. 3. 2022
Účinnost od 15. 3. 2022
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Předmět úpravy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách.