293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
ikona P
Číslo předpisu 293/2015 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 10. 2015
Rozeslán dne 5. 11. 2015
Platnost od 5. 11. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vymezují zóny ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy.