65/2004 Sb. - O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona o daních z příjmů - úplné znění zákona č. 96/1993 Sb.
Číslo předpisu 65/2004 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 2. 1993
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Úplné znění pr. př. 96/1993 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 423/2003 Sb.