27/1975 Sb. - Nařízení vlády o ochraně před povodněmi
ikona P
Číslo předpisu 27/1975 Sb.
Částka 8
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 3. 1975
Rozeslán dne 28. 3. 1975
Platnost od 28. 3. 1975
Účinnost od 1. 4. 1975
Platnost do 30. 6. 1999
Ruší předpis 126/1959 Ú.l.
Provádí předpis 130/1974 Sb.
Zrušen předpisem 100/1999 Sb.