210/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 210/1997 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 7. 1997
Rozeslán dne 3. 9. 1997
Platnost od 3. 9. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 145/2002 Sb.