382/2002 Sb. - Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla
ikona P
Číslo předpisu 382/2002 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 8. 2002
Rozeslán dne 16. 8. 2002
Platnost od 16. 8. 2002
Účinnost od 16. 8. 2002
Poznámka k účinnosti Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31.12.2003.
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.