111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 111/2018 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 5. 2018
Rozeslán dne 15. 6. 2018
Platnost od 15. 6. 2018
Účinnost od 1. 7. 2018
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 159/1999 Sb., 211/2000 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a změna dalších souvisejících zákonů.

  • Změna vyhlášky č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

  • Změna v §1 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
  • Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Změny v ustanoveních: