O opravě chyb v zákonu č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v českém i slovenském vydání a ve vyhlášce č. 15/92 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/64 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, v českém i slovenském vydání
ikona P
Číslo předpisu REG 922801
Částka 28
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 25. 3. 1992
Rozeslán dne 25. 3. 1992
Platnost od 25. 3. 1992
Účinnost od 25. 3. 1992
Opravuje předpis 582/1991 Sb., 15/1992 Sb.