197/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 197/2012 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 5. 2012
Rozeslán dne 13. 6. 2012
Platnost od 13. 6. 2012
Účinnost od 13. 6. 2012
Novelizuje předpis 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

  • Změny jsou provedeny v ustanovení §58.

Účinnost změn 13.6.2012.