23/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
ikona P
Číslo předpisu 23/2019 Sb. m. s.
Částka 17
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 1. 2019
Rozeslán dne 13. 6. 2019
Platnost od 1. 1. 2019
Účinnost od 28. 6. 2019
Novelizuje předpis 64/1987 Sb.
Ruší předpis 32/2018 Sb. m. s.
Anotace

Přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2017 a 2018 byly vypracovány návrhy změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.

Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.