59/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 59/2001 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 1. 2001
Rozeslán dne 19. 2. 2001
Platnost od 19. 2. 2001
Účinnost od 19. 2. 2001
Platnost do 30. 6. 2006
Novelizuje předpis 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 183/2006 Sb.