126/1974 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
ikona P
Číslo předpisu 126/1974 Sb.
Částka 24
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 12. 1974
Rozeslán dne 20. 12. 1974
Platnost od 20. 12. 1974
Účinnost od 1. 1. 1975
Platnost do 29. 9. 1995
Novelizuje předpis 26/1964 Sb.
Ruší předpis 2/1959 Ú.l.
Zrušen předpisem 114/1995 Sb.