478/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 478/2001 Sb.
Částka 172
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 5. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Čl. I bodů 57, 63, 66, 68, 129, 131, 133, 134 a 135 nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb.