404/2021 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022
ikona P
Číslo předpisu 404/2021 Sb.
Částka 182
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 8. 11. 2021
Rozeslán dne 19. 11. 2021
Platnost od 19. 11. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Předmět úpravy

Vyhláška Českého statistického úřadu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2022, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.