171/2000 Sb. - Sdělení o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území ČR nebo z něj vycestovat
ikona P
Číslo předpisu 171/2000 Sb.
Částka 52
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2000
Rozeslán dne 26. 6. 2000
Platnost od 26. 6. 2000
Účinnost od 11. 7. 2000
Platnost do 30. 6. 2001
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 192/2001 Sb.