449/2011 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 449/2011 Sb.
Částka 154
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 12. 2011
Rozeslán dne 29. 12. 2011
Platnost od 29. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 220/1999 Sb., 221/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a
  2. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Nařízením vlády se upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, náhrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých takto:

  • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, příslušející vojákovi podle jiného právního předpisu, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle jiného právního předpisu, se zvyšuje o 1,6 %.
  • Vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci 2011, průměrný výdělek se podle §1 nezvyšuje.
  • Úprava podle §1 se provede bez žádosti vojáka nebo pozůstalých; na žádost se provede v případech, kdy mu náhrada nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.
  • Náhrada upravená podle tohoto nařízení přísluší od 1. ledna 2012.

Účinnost 1.1.2012.