105/2003 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany
ikona P
Číslo předpisu 105/2003 Sb.
Částka 43
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 3. 2003
Rozeslán dne 11. 4. 2003
Platnost od 11. 4. 2003
Účinnost od 11. 4. 2003
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 165/2005 Sb.