211/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 211/2016 Sb.
Částka 81
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 31. 5. 2016
Rozeslán dne 4. 7. 2016
Platnost od 4. 7. 2016
Účinnost od 19. 7. 2016
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 13/15 dne 31. května 2016 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj), Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu I. senátu Ústavního soudu na zrušení §114b odst. 5 a (v rozsahu označení "§114b odst. 5") ustanovení §153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení a vlády České republiky jakop vedlejšího účastníka řízení,

takto:

Návrh na zrušení ustanovení §114b odst. 5 a slov " §114b odst. 5" v ustanovení §153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zamítá.