603/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky
ikona P
Číslo předpisu 603/2004 Sb.
Částka 205
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 10. 2004
Rozeslán dne 6. 12. 2004
Platnost od 6. 12. 2004
Účinnost od 6. 12. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky.
Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a jeho biotop.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tento druh ptáka v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 6.12.2004.