215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ikona P
Číslo předpisu 215/2020 Sb.
Částka 77
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 4. 2020
Rozeslán dne 29. 4. 2020
Platnost od 29. 4. 2020
Účinnost od 29. 4. 2020
Provádí předpis 58/1995 Sb.
Novelizován předpisem 308/2020 Sb., 579/2020 Sb., 41/2021 Sb., 215/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Předmět úpravy

Nařízení vlády upravuje provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.