479/2005 Sb. - Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
ikona P
Číslo předpisu 479/2005 Sb.
Částka 167
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2005
Rozeslán dne 8. 12. 2005
Platnost od 8. 12. 2005
Účinnost od 23. 12. 2005
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Sdělením Ministerstva zdravotnictví se vydávají osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a zrušují osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
Do rozhodnutí o vydání osvědčení o přírodním léčivém zdroji a o zdroji přírodní minerální vody a do rozhodnutí o zrušení osvědčení o zdroji přírodní minerální vody je možné nahlédnout na Ministerstvu zdravotnictví, odbor Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, Praha 2, PSČ 128 01, tel. číslo 224 972 406, fax 224 915 997, e-mail: cil@mzcr.cz

Účinnost 23.12.2005.