175/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 175/2002 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 4. 2002
Rozeslán dne 9. 5. 2002
Platnost od 9. 5. 2002
Účinnost od 9. 5. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti dnem 1.12.2002.
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 247/2000 Sb., 56/2001 Sb.