433/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 433/2008 Sb.
Částka 140
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 11. 2008
Rozeslán dne 15. 12. 2008
Platnost od 15. 12. 2008
Účinnost od 15. 12. 2008
Novelizuje předpis 21/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Změny:

  • v §41e odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Náhrada oprávněné osobě se poskytuje v částce vypočtené podle odstavce 1, nejvýše však v částce odpovídající 50 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.".
  • v §41m odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "Připojištění musí být sjednáno tak, aby částka, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, nepřesahovala částku odpovídající 50 000 EUR. Příspěvek do Fondu je roven příspěvku podle §41c vynásobenému zlomkem, v jehož čitateli je rozdíl mezi částkou, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, a limitem pro maximální náhradu podle systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož je pobočka zahraniční banky účastna, a ve jmenovateli částka, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění.".

Účinnost změn 15.12.2008.