243/1993 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění
ikona P
Číslo předpisu 243/1993 Sb.
Částka 61
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 7. 1993
Rozeslán dne 1. 10. 1993
Platnost od 1. 10. 1993
Účinnost od 1. 10. 1993
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 39/1992 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.