466/2012 Sb. - Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
ikona P
Číslo předpisu 466/2012 Sb.
Částka 173
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ČTÚ
Přijat dne 17. 12. 2012
Rozeslán dne 21. 12. 2012
Platnost od 21. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 29/2000 Sb.
Novelizován předpisem 187/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).
Vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu se stanoví postup Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.

Účinnost 1.1.2013.