521/1991 Sb. - Nařízení vlády o vedení evidence odpadů
ikona P
Číslo předpisu 521/1991 Sb.
Částka 100
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 10. 1991
Rozeslán dne 18. 12. 1991
Platnost od 18. 12. 1991
Účinnost od 18. 12. 1991
Platnost do 31. 12. 1997
Provádí předpis 238/1991 Sb.
Zrušen předpisem 125/1997 Sb.