Opatření č. 4, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí
ikona P
Číslo předpisu REG 945601
Částka 56
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 26. 7. 1994
Rozeslán dne 14. 9. 1994
Platnost od 14. 9. 1994
Účinnost od 5. 8. 1994
Provádí předpis 21/1992 Sb.