189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 189/2020 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 4. 2020
Rozeslán dne 24. 4. 2020
Platnost od 24. 4. 2020
Účinnost od 24. 4. 2020
Novelizuje předpis 159/1999 Sb.
Anotace

Vložení nového §10 a změny v §10b v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Čl. II - Technická notifikace