353/1992 Sb. - Oznámení o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
ikona P
Číslo předpisu 353/1992 Sb.
Částka 72
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 16. 6. 1992
Rozeslán dne 30. 6. 1992
Platnost od 30. 6. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Provádí předpis 186/1992 Sb.
Novelizován předpisem 79/1994 Sb.