411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)
ikona P
Číslo předpisu 411/2020 Sb.
Částka 166
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 12. 10. 2020
Rozeslán dne 12. 10. 2020
Platnost od 12. 10. 2020
Účinnost od 12. 10. 2020
Poznámka k účinnosti Platnost po dobu trvání nouzového stavu.
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a

2. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Předmět úpravy

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu.