65/1978 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 65/1978 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 21. 6. 1978
Rozeslán dne 23. 6. 1978
Platnost od 23. 6. 1978
Účinnost od 1. 1. 1979
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 76/1959 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.