Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání
ikona P
Číslo předpisu REG 997202
Částka 72
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření Českého statistického úřadu
Přijat dne 9. 9. 1999
Rozeslán dne 24. 9. 1999
Platnost od 24. 9. 1999
Účinnost od 15. 9. 1999
Platnost do 30. 9. 2003
Novelizuje předpis REG 986802
Zrušen předpisem 320/2003 Sb.