113/1972 Sb. - Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
ikona P
Číslo předpisu 113/1972 Sb.
Částka 32
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 12. 1972
Rozeslán dne 28. 12. 1972
Platnost od 28. 12. 1972
Účinnost od 1. 1. 1974
Platnost do 10. 6. 1995
Provádí předpis 21/1971 Sb.
Zrušen předpisem 89/1995 Sb.