3/2007 Sb. - Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému
ikona P
Číslo předpisu 3/2007 Sb.
Částka 2
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2006
Rozeslán dne 5. 1. 2007
Platnost od 5. 1. 2007
Účinnost od 1. 3. 2007
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Vyhláškou Ministerstva dopravy se stanoví:

  • Informace mající vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • způsob sběru informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • způsob předávání informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a
  • způsob zveřejňování informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Účinnost 1.3.2007.