290/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
ikona P
Číslo předpisu 290/2020 Sb.
Částka 111
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 15. 6. 2020
Rozeslán dne 24. 6. 2020
Platnost od 24. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Energetický regulační úřad uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2019 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2019.