108/1984 Sb. - Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 108/1984 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 11. 1984
Rozeslán dne 15. 11. 1984
Platnost od 15. 11. 1984
Účinnost od 1. 1. 1985
Platnost do 30. 9. 1988
Novelizuje předpis 121/1975 Sb.
Zrušen předpisem 100/1988 Sb.