12/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 12/2011 Sb.
Částka 5
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 1. 2011
Rozeslán dne 31. 12. 2011
Platnost od 31. 12. 2011
Účinnost od 15. 2. 2011
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstvo zdravotnictví stanoví ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezuje konkrétní ochranná opatření.

Účinnost 15.2.2011.