393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje
ikona P
Číslo předpisu 393/2020 Sb.
Částka 159
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ČÚZK
Přijat dne 22. 9. 2020
Rozeslán dne 6. 10. 2020
Platnost od 6. 10. 2020
Účinnost od 1. 1. 2023
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2023, s výjimkou ustanovení §8, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
Provádí předpis 200/1994 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Předmět úpravy

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního upravuje

a) strukturu a obsah digitální technické mapy kraje včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,

b) charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy,

c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy,

d) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,

e) výměnný formát digitální technické mapy,

f) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,

g) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a

h) obsah seznamu editorů digitální technické mapy a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.