170/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 170/2005 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 3. 2005
Rozeslán dne 27. 4. 2005
Platnost od 27. 4. 2005
Účinnost od 1. 6. 2005
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

V §180a se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Soud je povinen rozhodnout o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, přednostně a s největším urychlením.".

Účinnost změn 1.6.2005.