117/2019 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona P
Číslo předpisu 117/2019 Sb.
Částka 50
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Národní rozpočtové rady
Přijat dne 18. 4. 2019
Rozeslán dne 2. 5. 2019
Platnost od 2. 5. 2019
Účinnost od 17. 5. 2019
Provádí předpis 23/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31.12.2018 na úrovni 32,71 % HDP.