155/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
ikona P
Číslo předpisu 155/2019 Sb.
Částka 64
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 10. 6. 2019
Rozeslán dne 27. 6. 2019
Platnost od 27. 6. 2019
Účinnost od 12. 7. 2019
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018.

Energetický regulační úřad uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2018 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2018:

1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2018 činil 6 037 791.

2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2018 činila 86 903 254,925 MWh.