32/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 32/2011 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 1. 2011
Rozeslán dne 18. 2. 2011
Platnost od 18. 2. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Novelizuje předpis 154/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Změny v ustanoveních:

  • v §1 odst. 1 písm. d) a v §2 odst. 1 písm. r) se slova "neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu" nahrazují slovy "živočichů pocházejících z akvakultury",
  • §2 (další změny),
  • §5 až §7, §23, §23a až §23c, §26, §27, §30 (změny),
  • Příloha se zrušuje.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Do dne uznání Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní příspěvkové organizace, za chovatelské sdružení podle §5 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se za chovatelské sdružení Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik.

Účinnost změn 1.4.2011.