222/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 222/2015 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 8. 2015
Rozeslán dne 10. 9. 2015
Platnost od 10. 9. 2015
Účinnost od 10. 9. 2015
Novelizuje předpis 106/1999 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • §4 „Poskytování informací“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §4a „Poskytování informací na žádost“ a §4b „Poskytování informací zveřejněním“ včetně nadpisů,
  • §5, §6, §11, §14a, §15, §17 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení