87/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/91 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem ČR, a nařízení vlády č. 175/93 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků ČR nebo ČSFR novým státním znakem ČR
ikona P
Číslo předpisu 87/2001 Sb.
Částka 33
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 1. 2001
Rozeslán dne 28. 2. 2001
Platnost od 28. 2. 2001
Účinnost od 28. 2. 2001
Ruší předpis 85/1991 Sb., 175/1993 Sb.