245/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
ikona P
Číslo předpisu 245/2005 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 6. 2005
Rozeslán dne 20. 6. 2005
Platnost od 20. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje umístění

  1. štítku s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2,
  2. plakátu a obrazovky se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.

Účinnost 1.7.2005.