293/2019 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
ikona P
Číslo předpisu 293/2019 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 6. 11. 2019
Rozeslán dne 14. 11. 2019
Platnost od 14. 11. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Předmět úpravy

Vyhláška Českého statistického úřadu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2020, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.