115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
ikona P
Číslo předpisu 115/2018 Sb.
Částka 57
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 12. 6. 2018
Rozeslán dne 21. 6. 2018
Platnost od 21. 6. 2018
Účinnost od 6. 7. 2018
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017.

Energetický regulační úřad uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2017 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2017:

1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2017 činil 5 995 098.

2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2017 činila 90 625 027,693 MWh.